Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Условия за нанасяне

Полагането на топлоизолация трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти. познаването на детайлите в технологията и спецификите на материалите е задължително условие за постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолация. не променяйте или спестявайте материали. между отделните процеси спазвайте стриктно технологичното време за съхнене на материалите. с близо 40-годишния си опит в създаване на топлоизолационни системи, концернът Вебер е постигнал максимална ефективност и дълготрайност на предлаганите материали.

ПРОВЕРЕТЕ ОСНОВАТА

Добре подготвената основа осигурява нисък разход на материал и съкращава времето за полагане на топлоизолацията. Здравата и товароносима основа удължава живота на всички покрития. В най-честите случаи подготовката на основата минава през следните етапи:

Почистете основата

Отстранете всички лесно отделящи се частици боя. ако е наложително - отстранете цялото старо покритие от боя. почистете замърсявания от сажди или мазни петна.

Поправете основата

Отстранете ронливите участъци стара мазилка. ако по основата има избили петна от соли, отстранете ги механично.
Грундирайте с weber P61 Грунд за заздравя-ване на ронливи основи. липсващите участъцимазилка измажете с weber 201P Хастарна ма-зилка. при тухлена зидария запълнете добрефугите между тухлите.

Покрийте прозорците

Покрийте с полиетиленово фолио всички детайли, които няма да топлоизолирате. Така щеги предпазите от замърсяване по време на работа.

ПОДВЕДЕТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА

Преди полагане на топлоизолацията монтирайте в цокълната област подвеждащ профил. Хоризонтирайте го внима- телно, защото това ниво подвежда цялата фасада. задължително е да използвате профил, чиято ширина е съобразена с дебелината на топлоизолационната плоча. Големи отклонения на фасадата могат да бъдат компенсирани с плочи с различна дебелина.

ПОЛОЖЕТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПЛОЧИ

Топлоизолационните плочи от полистирол се монтират, като по краищата им се нанася непрекъсната рамка лепило, а в средата на плочата се слагат 4 - 6 топки лепило. При плочи от минерална (каменна) вата лепилото се нанася на тънък слой по цялата повърхност на плочите, а после се прави рамка и 4 - 6 топки.

Плочите се редят на принципа на зидарията, като вертикалните им фуги се разминават.

Ако между плочите се получат по-големи фуги, ги запълнете с парчета полистирол или вата, а не с лепило. Изчакайте минимум три дни за пълното изсъхване на лепилото.

УКРЕПЕТЕ С ДЮБЕЛИ

Плочите от полистирол се закрепят с дюбели с пластмасови пирони. Плочите от каменна вата задължително се укрепят с дюбели с метален пирон. Уверете се, че дюбелите са надеждно закрепени към основата. Съобразете броя дюбели спрямо конкретните условия - височина на сградата, използван топлоизолационен материал, климатични условия и сила на вятъра. Дюбелите се разполагат по точно определена схема. Ако топлоизолационните плочи от полистирол са с дебелина над 8 cm, направете с фреза отвор с дълбочина 1,5 cm. Монтирайте дюбела, а след това покрийте главата му с полистиролна капачка. Ако не се използва капачка, отворът трябва да е с фрезенк 0,5 cm. Важно е главите на дюбелите да не стърчат над плочите, затова преди полагане направете фрезенк в топлоизолационните плочи.

АРМИРАЙТЕ РИСКОВИТЕ ЗОНИ

Зоните около прозорците и ъглите на основата се армират допълнително. Това ги защитава от натоварването при експлоатация и от случайни удари. Използвайте алкалоустойчива армировъчна мрежа. Монтирайте ъгловите и еркерните профили.

АРМИРАЙТЕ ЦЯЛАТА ФАСАДА

Изчакайте пълното изсъхване на армираните рискови зони. Нанесете лепилно-шпакловъчната смес по цялата основа, включително и върху вече армираните зони. Положете предварително разкроените парчета армираща мрежа и с лек натиск на маламашката я вградете в шпакловката. При необходимост добавете още шпакловъчна смес до пълното покриване на мрежата. Трябва да постигнете равно покритие. Изчакайте до пълното му изсъхване.

ПОЛОЖЕТЕ КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ

Не всички мазилки или бои са подходящи за крайни покрития при топлоизолиращи системи. Две са основните правила за избор на крайно покритие: Дебелината на крайното покритие трябва да е минимум 1,5 mm. Това осигурява механична защита и здравина на топлоизолацията от случайни удари. Крайното покритие трябва да е с цвят с коефициент HBW > 30%. Този коефициент показва в каква степен покритието поема слънчевите лъчи. При много тъмни и наситени цветове фасадата ще се нагрява силно, което води до нейното разрушаване.