Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm Стъклотекстилна мрежа

weber.therm Стъклотекстилна мрежа

Предимства на продукта

Стъкло-текстилна мрежа

Информация за продукта

Описание

Стъклотекстилна и алкалоустойчива 145 gr/m2, ширина на бримката 4х4 mm.

код на продукта

  • R117

Инструкции за полагане