Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Програма Моята къща

Програма Моята къща Ви позволява да изберете подходящия за Вас типов проект от предложените от арх. Ангелов - и да получите готова къща на гарантирана крайна цена без да се занимавате със строители и избор на материали. 

Намерете своята къща-мечта!

Къща Римини на Програма Моята къща

Програмата „Моята къща предлага нов  модел за бъдещите собственици на еднофамилни къщи.

Направете личния си избор на стилова линия, цена и площ.

Програмата Ви предлага възможност сами да направите  своя избор на всичко едновременно - проект, строителство и крайна  цена - комплексна  отговорност от една ръка.

Програма Моята къща  е осигурила шоурум с над 100 съвременни  къщи, представени с изложени  готови макети, 3D визуализации и архитектурни проекти. В шоурума имате възможност за оглед и сравнение на моделите и консултации по всички въпроси. Къщите са с площи от 80 до 220м2 (първа група)  и от 220 до 360м2 (втора група).

Част от моделите можете да видите и в HomePlan центровете.

Програма Моята къща