Weber Saint-Gobain - Official website of the company

11 октомври 2016г. - Международен ден по безопасност, здраве и опазване на околната среда

12 10 2016

На 11 октомври 2016 г. Групата Сен-Гобен отбелязва Международния ден по безопасност, здраве и опазване на околната среда със всички свои служители по целия свят.

Инициативата се провежда на всеки две години и е чудесен повод да обърнем внимание на това какво сме постигнали, на необходимостта от опазване на околната среда, както и важността за полагане на грижи за здравето и безопасността не само на работното място, но и в личния живот.

В България денят започна с видео съобщения от Пиер-Андре дьо Шалендар, изпълнителен директор на Групата Сен-Гобен и на Франсоа-Ксавие Мосер, генерален делегат на Сен-Гобен за Полша, Румъния, България и Турция. След това служителите се запознаха с резултатите, целите и действията на Групата по EHS. Програмата завърши с презентация и практически упражнения за оказване на първа помощ.