Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Иновациите в строителството – решение за по-чист въздух

29 06 2017

Weber взе участие в осмия Зелен форум на сп. Мениджър

Weber на осмия Зелен форум - 2017 г.

Weber на осмия Зелен форум - 2017 г.

Жизнен цикъл на сградите

На 29.06.2017 г. се проведе осмият Зелен форум на сп. Мениджър - Екоиновации и градска среда. Като част от Зеления кръг, Weber отново участва в панел на форума – този път на тема „Чисти градове: въздух, вода, транспорт. Политики и решения.“

В представянето си г-жа Семова, управител на Weber България, засегна значението на иновациите в строителството за чистотата на въздуха. Един от основните проблеми в България е замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ), към което за съжаление допринасят и строителните материали и дейности.

Основните насоки, в които ние от Weber работим за решаването на този проблем са разработване и въвеждане в производство на безпрахови и леки продукти, постоянно подобряване на характеристиките на топлоизолационните ни системи, и разбира се използване на суровини от възобновяеми източници. По този начин успяваме да повлияем върху основните източници на ФПЧ в атмосферата: отопление на битови и обществени сгради, негоривни производствени процеси и транспорт.

„Мисленето на хората постепенно се променя. Собствениците на жилища все по-често се замислят за цялостния ефект на тяхното жилище – от добива на суровини и производство на строителните материали, през транспорта, строителството, и разбира се употребата на дома.“

С въвеждането на иновации в строителството и като използваме възможностите на дигитализацията можем да отговорим на тенденциите в съвременния свят:

  • Урбанизация/ глобализация;
  • Стремеж към комфорт и висок стандарт на обитаване;
  • Фокус върху здраве и дълголетие на хората;
  • Високо съзнание по отношение на опазване на околна среда;
  • Недостиг и изчерпване на природните запаси и ресурси.

Само така можем да създадем по-добри места за живот.

 

 

Още за форума можете да прочетете в сп. Мениджър:

Хората припознават като свои компаниите с устойчиви продукти

Председателството на Съвета на ЕС дава възможност София да стане по-зелена

Зеленото мислене в България - с по-малко ресурс, повече добавена стойност

Зеленият форум: Замърсеният въздух е реална заплаха за България