Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Пътуваща Weber Академия през Февруари

29 01 2016

Запиши се сега!

„Хората са най-ценният ресурс на всяка организация“. Именно поради тази причина водещ аспект в политиката на Вебер е да инвестира в професионалното развитие и обучение на строителните специалисти. През месец Февруари Вебер България организира в по-големите градове на страната поредица от обучителни сесии за своите партньори, строителни бригади, архитекти, търговци на строителни материали и професионалисти в строителния бранш. Обученията ще се проведат за Топлоизолационни системи, Хидроизолационни системи и технически разтвори и Лепила за плочки и естествени камъни.

Използвайте възможността да получите допълнителна информация за материалите, правилните техники и технологии на полагане на Вебер продуктите, добри практики и последните тенденции на пазара на строителни материали.

Графикът за провеждане на сесиите, както и формата за регистрация, можете да видите тук

Ще се радваме да Ви видим!