Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Студенти от МВА програмата на Université de Nantes посетиха завода на Вебер България

28 03 2016

Студентите от програмата са 38 души от целия Франкофонски свят - от Хаити през Африка, до източна Европа.

На 18ти март, студентите от МВА програмата на Université de Nantes във Франкофонския институт в София посетиха завода на Вебер България, за да се запознаят с практическата част на процесите по Мениджмънт на производството и потоците в производственото предприятие. В презентацията, индустриалният оперативен мениджър на Вебер - Лидия Милева, заедно с колеги от отделите маркетинг, закупуване и доставки и мениджъра, отговарящ за здравословни и безопасни условия на труд, представиха иновативните и съвременни концепции за ефективно производство, логистика, снабдяване, доставки и обслужване на клиентите и работа без трудови инциденти.