Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Вебер Голмайстор 2010

27 04 2010

Първите печеливши от дневните игри на Вебер Голмайстор 2010 са изтеглени.

Най-високи резултат в играта Вебер Голмайстор отбелязаха:

1. Алексей Степанив от гр. София;
2. Валентина Иванова от гр. Търговище;
3. Десислава Попова от с. Стоил Войвода; 
4. Иван Иванов от гр. Бургас;
5. Ивелин Дончев от гр. Казанлък;
6. Мариела Зайкова от гр. Раковски;
7. Надежда Бочева от гр. София;
8.  Нели Тоскова от гр. Плевен;
9. Николай Атанасов от гр. Велико Търново;
10. Рада Христова от гр. Русе

Успех, Голмайстори!