Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Вебер приключи успешно възстановяването на храма „Св. Петка Самарджиийска“ в София

13 02 2014

Компанията предотврати разрушаване на ценни икони и стенописи

Св. Петка Самарджиийска

Като част от Корпорацията Сен Гобен, която има ясна позиция и философия по отношение на социалната отговорност, Вебер Бълария се стреми да оказва съдействие там, където се чувства най-полезна като компания.

Църквата Св. Петка Самарджийска е точно такъв проект, включен в програмата на Вебер за корпоративна социална отговорност. Храмът имаше конструктивен теч, който причиняваше щети във вътрешното пространство  и застрашаваше иконите и стенописите. За ремонтните работи беше използван специален подход, който да не позволи архитектурни промени в църквата. За спиране на теча  беше използвана  система от бързовтвърдяващ водоплътен ремонтен разтвор weber.tec 933 и специална реактивно свързваща двукомпонентна хидроизолация weber.tec Superflex D 2. Каменната настилки  беше обработена  с двукомпонентна фугираща смес на базата на полиуретан weber.mix 682.