Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Вебер спомага за подобряването на зелената култура на нацията

5 07 2012

На 5 юли, по време на третия годишен еко форум бе представена обща енергийна харта, насочена към българските компании и обединяването на ангажиментите им по устойчиво развитие и опазване на околната.

Във втория панел на форума, посветен на културата на производство и потребление, взеха участие г-жа Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, г-жа Снежана Семова, управител на "Сен Гобен Вебер България", г-н Станислав Разпопов, главен изпълнителен директор на „Дунапак Родина”, г-н Константин Иванов, ръководител "Комуникации и маркетинг" в WWF България, г-жа Мирoслава Радева, директор на Института за социални изследвания и маркетинг МБМД.

За да бъдат масово възприети, зелените продукти и инициативи в България изискват не само зелено мислене като лайфстайл култура, а осъзнаване на конкретните ползи от това да платиш малко повече сега, за да живееш по-добре и по-икономично в бъдеще, заяви Снежана Семова, управител на „Сен Гобен Вебер България”. Тя препоръча институциите да инвестират повече в масова комуникация с потребителите, за да се разяснят по-бързо ползите и най-вече възвръщаемостта на разходите за зелени продукти.

Част от работата по развиването на екологичната култура на населението безспорно ще бъде активната кампания по инициативата за саниране на жилищата, отбеляза от своя страна Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Кампанията вече стартира, инициативата ще обхване 36 града в страната и на този етап срещаме големи трудности да убедим хората в ползата от това да инвестират в обновяване на домовете им, коментира тя. Затова са определени и проектни мениджъри, които ще се срещат директно с хората и ще водят разяснителна кампания, добави Десислава Йорданова.