Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Въпроси и отговори

Тук може да откриете най-често задаваните въпроси и техните отговори.

Кога е необходимо да се дюбелира?

Допълнителното механично укрепване с подходящи за целта дюбели осигурява цялостна устойчивост на системата при неблогоприятни атмосферни условия – силни ветрове и т.н. , поради което дюбелирането при полагане на топлоизолация е задължително.

От какво зависи дълготрайността на цвета?

Зависи от използването на подходящи устойчиви на слънчева светлина пигменти, при оцветяването на мазилките.

Каква е разликата между драскана и влачена структура?

Погледни в цветовия каталог за да разгледаш различните структури.

Защо не може да се използва фасадна боя като крайно покритие при топлоизолационни системи.

Фасадната боя не притежава достачни защитни свойства от атмосферни влияния и механични увреждания.

Защо често се забелязват диагонални напуквания над прозорците?

В пространствата около врати и прозорци съществуват силни механични натоврвания, което често предизвиква напуквания. За да избегнем този проблем при изпълнение на армиращия слой се предвижда допълнително диагонално армиране.

Защо не е позволено използването на тъмни интензивни цветове?

Тъмните цветове водят до нагряване на повърхността, което се концентрира в повърхностния слой над топлоизолационния материал който възпрепятства разсейването на топлината в зида. Това води до термични напрежения, които се получават от резки температурните разлики ( при дъжд, ден / нощ и др.).

Колко е нормалната дълготрайност за една топлоизолационна система.

Дълготрайността на една топлоизолационната система зависи от спазването на технологията при изпълението и експлоатацията на фасадата. Голяма част от първите реализирани топлоизолационни системи съществуват повече от тридесет години. Естествено има и топлоизолационни системи при които се появяват проблеми, затова са разработени системи за саниране на топлоизолационни системи. За по-дълъг живот на фасадата препоръчваме използването на подхадящи за климатичните особенности материали и точно изпълнение на технологията.

Какво отличава различните типове мазилки?

 • химичен състав ( свързвател )
 • свойства на продукта след полагане ( водопопиване, паропропускливост, визуални качества )
 • дълготрайност

Защо понякога се получават петна в следствие на неравномерна структура?

При нанасяне на мазилката в по-дебел слой не може да се структурира правилно. Затова при неравна основа и различна дебелина на мазилката в различни участъци на фасадата се получава различно качество на структурата. Ролята на тънкослойните мазилки е да осигурят защита от атмосферни и механични влияния и да оформят дизайна на фасадата. Те не служат за изравняване на фасадата.

Какво е минерална мазилка?

Готова прахообразна благородна мазилка обогатена с полимери и добавки, подходяща за крайно покритие при топлоизолационни системи.

Каква е разликата между саниране и реновиране?

Санираме зидове когато имаме повишени нива на засоленост и/или влага. В зависимост от това използваме различни саниращи системи:

 • При слабо засолени зидове
 • При силно засолени зидове

Реновираме фасада когато имаме частично или пълно поражение на старото крайно покритие. В зависимост от случая използваме различни технологии за отстраняване на стари покрития, заздравяване на стара налична мазилка, изравняване на повърхността на фасадата и крайно покритие.

Какви компоненти съдържа топлоизилационната система

 1. Лепилно-щпакловъчна смес
 2. Топлоизолационни плоскости
 3. Грунд за крайно покритие
 4. Крайно покритие
 5. Стъклотекстилна мрежа
 6. Дюбели

Какви са изискванията към лепилно-шпакловъчната смес които се използват в топлоизолационните системи?

 • Гарантирана адхезия към топлоизолационния материал
 • Добра носимоспособност
 • Еластичност
 • Якост на натиск
 • Лесна обработваемост

Как да избера топлоизолационен материал?

Най-важните параметри по които можем да сравняваме топлоизолационните материали са :

 • Топлоизолационни качества ( λ – коефициент на топлопреминаване )
 • Паропропускливост ( μ – съпротивление на паропреминаване )
 • Устойчивост на стареене
 • Горимост ( клас на горимост )
 • Стойност

В следващата таблица може да видите параметрите на най-използваните топлоизолационни материали:

EPS- F XPS Минерална вата
λ 0.035 – 0.041 0.031 – 0.036 0.032 – 0.041
μ 20 – 100 100 - 300 1.1
клас на горимост В1 В1 А1