Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber R&D Center

Със създаването на завода за сухи строителни смеси на Weber в Костинброд през 2009 г. е създаден и центърът за развойна дейност към него. Центърът е ключово звено във Weber в България и работи с най-съвременно оборудване от най-добрите производители на апаратура по света. Прилагаме методи по световни стандарти, като са внедрени най-добри практики, например 5S, WCM, ISO и други. Работим в три основни насоки:

Качествен контрол на входящите суровини и на продукцията

R&D Center

Ние от Weber сме убедени, че трябва да доставяме продукти с постоянно, гарантирано качество. Това е един от начините да се грижим за интересите на клиентите ни – да им помогнем да са сигурни в избора си и да им дадем доказани, качествени решения. За да гарантираме качеството на нашите продукти започваме още със суровините, които използваме. Освен че разчитаме на утвърдени доставчици, правим и качествен контрол на показателите на всяка доставка. Това е и една от ежедневните задачи в центъра – проверка на характеристиките на всеки компонент, който влиза в нашите продукти. В производствения процес се осъществява и постоянна проверка на качеството. Освен точното рецептиране на съставките следим и поведението на готовия продукт - якост на опън, отворено време, приплъзване, трансфер към основата и обработваемост. Така сме сигурни, че всеки продукт, доставен на клиент, е качествен и с постоянни характеристики, сравним с предни и последващи партиди. Това ни дава възможност да даваме гаранции за строителни и ремонтни дейности, извършени с наши продукти.

Развойна дейност

Втората основна насока на работата на R&D центъра на Weber България е развойната дейност. Разработваме продукти, които да отговарят на нуждите и спецификите на българския пазар, за да можем да доставим качествени и правилни решения на нашите клиенти. Въпреки сходствата с европейските условия, строителният пазар в България се отличава с някои специфични характеристики – например широкият температурен диапазон (от -20°C до +40°C), високото ниво на земетръсна активност, и като цяло различно протичащият строителен процес. Всички наши продукти са съобразени с условията в България, за да могат продуктите ни да имат по-дълъг живот след нанасяне и така да спомогнем за комфорта на клиентите ни.

Когато създаваме нови продукти стъпваме на детайлното познаване на българския пазар и винаги целим предоставянето на цялостни решения за най-често срещаните проблеми в строителния сектор.

Екипът работи и по редица международни проекти. България беше сред първите държави, които въведоха продукти и технологии, свързани със стратегията на компанията за устойчиво и екологично чисто развитие. Екипът на Weber България работи съвместно с колегите от Saint-Gobain Research Center (SGRC), като кооперирането ни дава предимство при представяне на новите решения на нашия пазар.  Като резултат от това сътрудничество, ние от Weber България винаги сме от първите в Европа, които въвеждат актуални иновации, за да сме в крак с нуждите на потребителите. Такива иновации са:

·  webertec smart protectеластична хидроизолация с широко приложение, която служи и като лепило за плочки от най-висок клас.

·  weber.therm Ceramoсистема за топлоизолиране с крайно покритие клинкер или камък с тегло до 45кг/м2

·  weber.therm Robustoсистема за топлоизолиране с крайно покритие камък до 70кг/м2

Дългогодишният международен опит и установени връзки с колеги в другите Saint-Gobain държави ни позволяват да гарантираме прилагането на най-съвременните и сполучливи решения в нашите продукти, и успешното им въвеждане на българския пазар.

Като цяло групата Saint-Gobain и компаниите в нея, в това число и Weber България, работи в посока устойчиво развитие и разработване и предлагане на комфортни, с мисъл за потребителите и общността решения.

Разработване на цветове за бои и мазилки

Друга част от работата на отделът в насока развойна дейност и контрол по качеството е разработване на цветове по поръчка на клиента. Разполагаме с модерна апаратура за оценка и сканиране на цветове, която в комбинация с базите данни ни позволява да постигаме широка гама цветове по желание на клиента. Тази услуга дава свобода на действие както на архитекти и дизайнери, така и на крайни клиенти, които имат предпочитание към даден цвят.