Weber Saint-Gobain - Official website of the company

We care

Отдадени хора

Хората са основният актив и фокус в организацията на Weber. В ежедневието си хората на Weber работят с голяма отдаденост на целите на фирмата, търсят най-добрите резултати и допринасят за постиженията и развитието на Weber. Предлагането на иновации и повече стойност на клиентите е възможно единствено ако хората на Weber са готови да изслушват клиентите си и техните нужди и да предлагат отлични услуги.

Широко споделяни познания

Благодарение на своите повече от 10 000 служители и присъствие в над 50 държави Weber може да се възползва от богат извор на знания в целия свят. Нашето желание и възможност да обучаваме и да се учим от колегите, колкото е възможно по-бързо, ни помага да намираме по-добри и по-бързи решения за нашите клиенти, където и да се намират те. 

Достъпност

Международният обхват на Weber допълва задълбоченото познаване на местните условия във всяка държава. Решенията винаги се създават на местна почва и са съобразени с местните нужди и навици. Продуктите се произвеждат в национален, дори регионален мащаб, близо до нашите клиенти.

Дългосрочни и успешни отношения с клиентите 

Освен качеството на продуктите, ние се стараем да бъдем в услуга на клиентите и да поддържаме близки и дългосрочни отношения, от които всеки да печели. Стараем се да подобряваме условията им на работа, да им  помагаме да развиват своите познания и дейност.

Любезност и съпричастност

Стилът на отношения, които се стремим да изграждаме, не е просто отношение на доставчик към клиент. Насърчаваме личния контакт с хората и вярваме, че всички коментари и предложения заслужават внимание.

Да живеем с грижа за безопасността и ползата на всички. За да бъде животът по-лесен, по-удобен и по-уютен.

 

Ние живеем с грижа за добруването на хората, независимо дали използват нашите продукти или живеят в сгради, построени с нашите продукти

Да живеем с грижа за хората. Да изслушваме какво е важно за хората и да отчитаме техните нужди. Да помагаме всеки да израства.

Да се справяме с многобройните предизвикателства на днешния свят и да се адаптираме към многообразието на живеещите в него хора.

 

Живеем с грижа за онова, което е важно за хората

Да живеем с грижа за днешния ден. Но и за бъдещето. С отговорност да носиш промяната и да градиш утрешния ден в хармония със заобикалящия ни свят. 

 

  

Живеем с грижа за нашата отговорност в дългосрочен план